اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 805 مورخ:[1393-04-01 14:30:01]

»
» استخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (آقایان)

زمان: شنبه ها و چهارشنبه ها، ساعت (22:30 - 21)

هزینه بلیط: 35،000 ریال (اعضاء)، 50،000 ریال (خانواده درجه یک مهندس عضو کانون)

چاپ این صفحه

مکان: کیلومتر 7 جاده فرح آباد، استخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری