معرفی - کد صفحه : 68

اعضاء هیأت مدیره کانون مهندسین ساری

 

دکتر یاسر بهارفر

رییس هیأت مدیره

دکتر حسین معتقدی

نایب رییس هیأت مدیره

مهندس مهدی علیپور واوسری

خزانه دار

 

مهندس فاطمه کلبادی نژاد

منشی

مهندس امیرناصر محسنی ساروی

مسئول روابط عمومی

مهندس محسن بدخشان

عضو علی البدل

 

مهندس سید محمدرضا تقوی

بازرس

 

مهندس محمد رضا سالارگرنا

بازرس

 

مهندس سعید نصر بازرس علی البدل