معرفی - کد صفحه : 230

اعضاء کمیته آموزش و پژوهش:

 

 

 مهران فرصت

رییس

وحید شکری

نایب رییس

  

گروه عمران

حسین اعلائی

گرایش سازه

رضوان باباگلی

گرایش راه و ترابری

سید علی تقی زاده

گرایش راه و ترابری

سید میلاد جمالی

گرایش مدیریت ساخت

 صابر رحمانی چراتی

گرایش منابع آب

حمیدرضا محمودی کردخیلی

گرایش سازه

امین نوروزی گله کلائی

گرایش سازه

 

گروه نقشه برداری

یاسر ابراهیمیان قاجاری

گرایش GIS

 

گروه معماری

روحا دباغیان

گرایش معماری

مهران فرصت

گرایش معماری اسلامی

مازیار مسلمی

گرایش معماری اسلامی

 

گروه مکانیک

وحید شکری

گرایش تبدیل انرژی

 

گروه برق

مسعود احمدی گرجی

گرایش قدرت