معرفی - کد صفحه : 182

اعضاء کمیسیون مراسم و همایش ها:

 

آرمان بابائی

رییس

مهدی رئیسیان

نایب رییس

 سید سجاد سید خندان

دبیر

 

احسان اسماعیل زاده
  ندا افضلی
مجید براری ساینا بریمانی
گلناز رضائی مهدی شمیرانی

محسن شیرزادی مرگاوی

محسن عرب
 زهرا علیزاده نرگس غفاری ساروی
 میثم محسنی  مهدی نادری اسرمی
آرش نصیری رجا ورزگانی