معرفی - کد صفحه : 178

اعضاء کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی:

 

محمد جعفری پالندی

رییس

 تینا شادی فر

نایب رییس

علیرضا محمودی کردخیلی

دبیر

 

 

مهسا ابراهیمی
  رائفه اکبری شرفدارکلائی
خشایار امینی   جواد پوری  
هانیه جعفری
محمد جمشیدی

پرویز خوش آئین
 
محبوبه رشیدی آلاشتی
صالح رفیعی سید عبدالرضا سلیم بهرامی
علیرضا فرامرزی فر   جواد قاسمی پائین کولائی  

محمدرضا کاظمی شهابی
محمد کردی
آرش کلانتری  سید حسن گلستانه
حسین لطفی نوکنده علی محمدنژاد اردشیری
سمیه محمدی حسین مسعودی
مهدی نادری ورندی خلیل ناصری
  امین نوری