اساسنامه - کد صفحه : 65

به نام خدا
اساسنامه كانون مهندسين (ساختمان – معماري – تأسيسات)
شهرستان ساري

به منظور استفاده از امكانات بالقوه فني و علمي مهندسين (ساختمان – معماري – تأسيسات) مقيم شهرستان ساري و كاربرد آن در جهت آباداني و پيشرفت و توسعه شهرساري براساس اصول و موازين علمي و فني،كانون مهندسين موجوديت خود را بر طبق اساسنامه مشروحه زير اعلام مي دارد.

فصل اول – تعريف و مشخصات

ماده 1- تعريف: كانون مهندسين (ساختمان – معمـاري – تأسيسات) شهرستان ساري، مؤسسه اي است صنفي، غير انتفاعي و غير دولتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و به هيچ حزب و گروه سياسي وابستگي ندارد.

ماده 2- نام: كانون مهندسين (ساختمان – معماري – تأسيسات) شهرستان ساري كه در اين اساسنامه اختصاراً كانون ناميده مي شود.

ماده 3- محل كانون: محل فعلی كانون : ساري خ فرهنگ كوچه فرهنگ 24 (ادیب)

ماده 4- مدت: كانون از تاريخ 66/2/7 به مدت نامحدود تأسيس مي گردد.

فصل دوم – اهداف

ماده 5- اهداف عمده كانون عبارت است از:

الف - بکارگیری هر چه بیشتر امکانات فنی و علمی جامعه مهندسین در راستای سازندگی و پیشرفت کشور به ویژه شهرستان ساری

ب - توسعه فرهنگ مهندسی و توسعه پایدار شهری برای به بهبود وضعیت ساخت و ساز، عمران و سیمای شهری، طرح ها و برنامه ریزی های شهری و محیط زیست و رفع مشکلات صنعت ساختمان

ج - ترویج شئون مهندسی و دفاع از حقوق حرفه ای اعضا

د - ارتقای سطح علمی و مهارتی اعضا و سایر حرفه ها ی مرتبط با صنعت ساختمان

ه - ایجاد حس نشاط و همدلی در جامعه مهندسی

و - همكاري و مشاركت در زمينه ارائه خدمات فني و علمي براي مؤسسات خيريه و شخصيت هاي حقيقي كم بضاعت بر اساس تشخیص هیات مدیره كانون

فصل سوم – حدود وظائف

ماده 6 - وظائف كلي كانون براي دستيابي به اهداف ذكر شده در بالا به شرح زير مي باشد:

الف - توجيه و ترغيب مسئولان ذيربط و مردم در بهره گيري از امكانات علمي، فني و تخصصی كانون به عنوان مرجعی ذیصلاح در زمینه عمران و آبادانی شهرستان ساری

ب - تشويق اعضاء كانون در جهت ارائه خدمات فني و علمي به دستگاه هاي ذيربط و مردم شهرستان ساري

ج - تلاش و پيگيري در رابطه با اجراي صحيح و كامل قوانين و دستورالعمل های مرتبط با موضوعات فنی و مهندسی کشور

د - همكاري و ارتباط با كانون هاي دارای اهداف مشابه و مؤسسات و مراكز علمي فني به منظور تبادل اطلاعات علمي و فني و تشكيل كميسيون ها و سمينارها و شركت در مجالس سخنراني و سمينارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي داخلي و خارجي کشور

ه - انتشار رساله و نشریات، گردآوري آمار و اطلاعات و تأسيس كتابخانه در زمينه هاي علمي، فني و صنفی به منظور اطلاع رسانی و ارتقاء دانش فني اعضای كانون و ديگر علاقمندان

و - تجزیه و تحلیل، نقد و اظهار نظر نسبت به برنامه هاي عمراني شهرستان ساري و همكاري هاي لازم با دستگاه هاي اجرائـي ذيربط در راستاي حفظ هويـت و اصالت شهرستـان و استان

ز - مشاوره و همکاری در تهيه و تدوين طرح های عمرانی، آئين نامه های اجرایی، مشخصات فني و سعي در اجرایی شدن آنها از طرف مردم و مراجع دارای صلاحیت

ح - ترغيب و تشويق اعضاء كانون، پژوهشگران و مردم در جهت خلاقيت و نوآوري در رعایت اصول معماري و شهرسازی واستحكام آن با تلفيقي از تجارب سنتي و دانش روز

ط - اخذ تسهيلات از بانك ها و مؤسسات اعتباري جهت تأمين هزينه ها در راستاي اهداف كانون

ی – همكاري با دستگاه هاي اجرائی و تشكل هاي صنفي ذيربط (به ويژه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران) و سازمان های عمومی و مردم نهاد (شورای شهر، NGO ها و ...)

ک - تشكيل مؤسسات فني و علمي وابسته به كانون با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی
ل - برگزاري دوره های آموزشي مرتبط با فعاليت هاي مهندسي جهت ارتقای سطح علمی و مهارتی اعضا، از جمله برگزاري سمينارها، كارگاه ها،  و کلاس های آموزشي مرتبط با رشته هاي مهندسي  اعضای كانون، همچنین برگزاري كلاس هاي آموزشي مربوط به ارتقاء رتبه و يا تمديد پروانه  اشتغال به كار مهندسين با هماهنگي سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران  بر اساس سرفصل هاي آموزشي سازمان و برنامه هاي كميته آموزش

م - انجام فعالیت های ورزشی، سفرهای علمی و تفریحی و برگزاری مناسبت های فرهنگی و جشن ها

ن - معرفي اعضاء كانون به بانك ها و مؤسسات اعتباري جهت استفاده از تسهيلات

س- تأمين مكان هاي رفاهي، فرهنگي، ورزشي و علمي

ع - ایجاد و بهره برداری تأسيسات گردشگری

ف - ایجاد ارتباط موثر با دستگاه ها و نهادهای اجرایی جهت کمک به انجام پروژه های علمی، تحقیقاتی و اجرایی با استفاده از توان اعضای کانون

فصل چهارم - عضويت

ماده 7 – شرايط عضويت در كانون بشرح زير مي باشد:

الف – دارا بودن مدرك تحصيلي حداقـل  کارشناسی در يكي از گروه هاي ساختمان، معماري، تأسيسات و رشته هاي وابسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخلي يا خارجي كه مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری مي باشد.

تبصره1- منظور از رشته هاي اصلی و وابسته كليه رشته هايي است كه توسط قانون نظام مهندسي ساختمان به عنوان رشته هاي اصلی یا مرتبط شناخته مي شوند.

ب – داشتن اقامت در حوزه عملكرد كانون  و عضویت در دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری و عدم عضویت در کانون های مهندسین  و دفاتر نمایندگی نظام مهندسی سایر شهرها

تبصره 2- هیات مدیره کانون می تواند بدون توجه به شرایط عضویت اصلی، عضویت متقاضی را با توجیهات کافی به مجمع پیشنهاد و در صورت تصویب مجمع مذکور، شخص مورد نظر را به عنوان عضو افتخاری کانون بپذیرد. عضو افتخاری از کلیه مزایا به غیر از حق رای برخوردار است.

ماده 8 - حق عضویت و ورودیه

مبلغی که هر ساله به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع در نظر گرفته خواهد شد، می باشد.

تبصره 3- اعضای افتخاری از پرداخت ورودیه و حق عضویت معاف می باشند.

ماده 9 - خاتمه عضویت

در موارد زير عضويت خاتمه مي يابد:

الف - استعفاي كتبي عضو و تایید هیات مدیره

ب - انتقال عضو از حوزه عملكرد كانون ساری

ج -  پیشنهاد هیات مدیره و تصويب مجامع عمومي

د - فوت یاحجر عضو

ه - اثبات عضویت در دفاتر نمایندگی یا کانون های مهندسین سایر شهرها

و - محرومیت دائم عضو از استفاده پروانه اشتغال به کار مهندسین مطابق ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

تبصره 4 - هیات مدیره می تواند در صورت عدم احراز در بند ب ماده 7 ، راسا نسبت به لغو عضویت فرد مورد نظر اقدام نماید.

ماده 10 - تعلیق عضویت

در موارد زیر عضویت اعضا به حالت تعلیق در می آید:

الف - عدم حضور در مجامع عمومی و فوق العاده رسمیت یافته کانون بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول 3 سال آخر منتهی به هر مجمع

ب - عدم پرداخت حق عضویت به مدت دو سال متوالی

تبصره 5 - در صورت شرکت در اولین مجمع و یا رفع موضوع بند ب ماده 10 تعلیق عضو بعد از آن مجمع خاتمه می یابد.

تبصره 6: اعضای تعلیقی از همه حقوق عضویت در کانون به جز کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین برخوردار می باشند.

تبصره 7: اعضای تعلیقی در صورت احراز بند ب ماده 10 از خدمات رفاهی برخوردار نمی گردند.

فصل پنجم - ارکان کانون

ارکان کانون شامل 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره، 3- بازرسان  می باشد.

1- مجمع عمومي

ماده 11 - بالاترین مقام تصمیم گیری کانون مجمع عمومی بوده که بر دو نوع است: الف - مجمع عمومي عادي، ب - مجمع عموي فوق العاده
الف: وظایف مجمع عمومی عادی

1 - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

2 - بررسی و تصویب پیشنهاد های هیات مدیره و بازرسان

3 - بررسی و تصویب صورت های مالی ، ترازنامه سالیانه و بودجه پیشنهادی

ب: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1 - تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2 - تصویب انحلال کانون و اقدامات پس از آن

3 - عزل هیات مدیره و بازرسان

4 - تغییر محل کانون

الف: مجمع عمومي عادي دو بار در سال تشکیل می گردد که یک بار در خرداد ماه جهت ارائه گزارش هیات مدیره و تصویب ترازنامه سالیانه و بار دوم در سه ماهه آخر سال جهت ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال آتی  و انتخابات هیات مدیره و بازرسان و سایر پیشنهادات هیات مدیره .

تبصره 8 – زمان دعوت از اعضا برای تشکیل مجامع حداقل 10 روز قبل می باشد و بین نوبت اول و دوم حداقل 15 روز و حداکثر 30 روز  فاصله می باشد.

تبصره 9 - هیات مدیره پس از تشکیل مجامع در مورد تعداد اعضاء بررسیهای لازم را انجام و نسبت به معرفی اعضایی که عضویتشان تعلیق یا خاتمه یافته از طریق ابلاغ کتبی و پیامک نسبت به اطلاع رسانی به اعضای فوق اقدام نماید.

ماده 12 - حد نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده در نوبت اول حضور حداقل  نصف اعضاء، بدون لحاظ اعضای تعلیقی، به اضافه یک نفر می باشد.

تبصره 10 - مجامع عمومی عادی در صورت نرسیدن  به حد نصاب، در نوبت دوم با هر تعداد رسمیت خواهند داشت.

تبصره 11 - مجمع فوق العاده در صورت نرسیدن به حد نصاب، در نوبت دوم با حضور یک چهارم اعضا اصالتا، بدون لحاظ اعضای تعلیقی، رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای نصف بعلاوه یک نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.به جز انحلال کانون که براساس ماده 28 می باشد.

ماده 13- به منظور اداره جلسات مجمع عمومي و نظارت بر انتخابات از بين اعضاء شركت كننده در جلسه كه عضو يا كانديداي هیات مديره یا بازرسین  نباشند، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر به عنوان هیات رییسه با رای اکثریت حاضرین در جلسه مجمع انتخاب می شوند.

ماده 14 - رای گیری جهت انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس به صورت کتبی و غیرعلنی انجام
می شود و در سایر موارد به تشخیص هیات رئیسه مجمع خواهد بود و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

تبصره 12: در صورت تساوی آرا نظر هیات رییسه مجمع حاکم خواهد بود، مگر در مورد آرای مخفی که قرعه کشی می شود.

تبصره 13: انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین از طریق مراجعه مستقیم اعضا به صندوق های رای گیری با رای مخفی انجام می شود و رای به صورت وکالتی مجاز نمی باشد.

تبصره14 : انتخابات در یک روز غیرتعطیل غیر از روز برگزاری مجمع با انتخاب هیات اجرایی انتخابات که توسط هیات مدیره پیشنهاد و توسط مدیران ادواری برگزیده می شوند، برگزار می گردد.

ماده 15 – خلاصه مذاكرات و متن مصوبات ، به صورت صورتجلسه ای در دو نسخه توسط منشی تدوین و به امضاء اعضاي هیات رییسه  مجمع خواهد رسيد و یک نسخه از آن به دبیرخانه کانون و یک نسخه به اداره ثبت اسناد شهرستان ارسال می گردد.

تبصره 15 – هیات رییسه مجمع موظف است كه پس از انجام رأي گيري اوراق مربوطه را تا اخذ و رسيدگي اعتراضات به مدت 7 روز پس از انتخابات نگهداري نموده و اعتراضات پس از اين مدت از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 16 – مرجع رسيدگي به اعتراضات در انتخابات، هیات رییسه مجمع خواهد بود.

2 - هيأت مديره

ماده 16- اداره امور کانون به عهده هیات مدیره خواهد بود که از بین اعضا داوطلب واجد شرایط برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

ماده 17: شرایط داوطلبین عضویت در هیات مدیره

الف - داشتن حداقل 5 سال سابقه عضویت رسمی در کانون تا زمان ثبت نام انتخابات

ب - سپری شدن حداقل 7 سال از تاریخ فارغ التحصیلی تا زمان ثبت نام انتخابات یا داشتن دو سال سابقه همکاری در کمیته های کانون

ج - عدم تعلیق عضویت در زمان ثبت نام انتخابات

ماده 18 - هیات مدیره شامل 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد و تركيب اعضاء هیات مديره كه در اولين جلسه با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد پس از انتخابات تعیین و به اعضاء  معرفي مي شوند به شرح زير مي باشد:

الف - رئيس هيأت مديره

ب - نايب رئيس هيأت مديره

ج - خزانه دار

د - عضو

هـ - عضو

تبصره 17- كليه نامه ها و مكاتبات عادي با امضاء رئيس هيأت مديره و در غیاب وی با امضای نایب رییس و همراه با مهر كانون معتبر مي باشد.

تبصره 18- كليه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها وهرگونه اسنادي كه براي كانون تعهد مالي ايجاد نمايد با امضاء رئيس هيأت مديره و خزانه دار و با مهر كانون معتبر مي باشد. امضاء خزانه دار ثابت و در غياب رئيس امضاء نايب رئيس هيأت مديره جايگزين مي گردد.

تبصره 19- جلسات هیات مدیره در کانون با حضورحداقل 3 نفر از اعضای اصلی رسمیت می یابد  و تصمیمات با اکثریت نسبی حداقل 3 نفر تصویب می گردد.

تبصره 20- هر یک از اعضای هیات مدیره چنانچه برای تشکیل اولین جلسه رسمی جهت انتخاب ترکیب هیات مدیره، سه جلسه متوالی در طول یک ماه به هر دلیلی حضور پیدا نکند مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی می گردد.

تبصره 21 - اولین جلسه هیات مدیره جدید بنا به دعوت هیات مدیره قبلی تشکیل می گردد. 

تبصره 22 - جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی تشکیل می گردد. 

ماده 19 - هيأت مديره بلافاصله پس از انتخابات و حداكثر تا اولين مجمع عمومي بعدي ، طرح ها و برنامه هاي ذيل را تعيين و تدوين نموده و مراتب را به تصويب مجمع مي رساند.

الف - تهيه و تنظيم نمودار سازماني، برنامه كاري سالیانه هيأت مديره و بودجه ساليانه كانون (نمودار و برنامه موجود مي تواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد.)

ب - تشكيل كميته هاي اصلي كانون شامل:

الف) كميته مديران ادواري - اين كميته متشكل از مديران ادواری كانون كه حداقل چهارسال به عنوان عضو هيأت مديره يا بازرس یا مجتمعاً فعاليت داشته اند مي باشد و به عنوان مشاور هيأت مديره فعاليت مي نمايند.

ب) كميته آموزشي – فرهنگي

ج) كميته رفاهي – ورزشي

د) كميته فني – مهندسي

ه) كميته كنترل و تحقيقات راهبردي

اين كميته فعاليت هاي كانون را با روش هاي تحقيقي و آماري مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي مناسب را در بخش هاي مختلف از جمله طرح و برنامه و سازماندهي امور كانون در جهت توسعه، كيفي نمودن و استاندارد سازي فعاليت ها ارائه مي نمايد.

بازرسين كانون مسئوليت اجراي مفاد اين تبصره را به عهده دارند.

ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت مديره كانون:

هیات مديره كانون نماينده قانوني كليه اعضا در اداره امور كانون مي باشد از جمله وظايف هیات مديره به شرح زير است:

الف - اجراء مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي

ب - تهیه و تنظيم بودجه پیشنهادی ساليانه و ترازنامه سالیانه جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي عادي

ج - برنامه ریزی در راستای اجرا و تحقق اهداف و خط مشی کانون

د - تنظيم پيشنهادات لازم در جهت تغيير اساسنامه

ه  - شناسایی اعضای تعلیقی براساس اساسنامه و پیشنهاد تصمیم گیری در خصوص عضو تعلیقی به مجمع

و - پاسخگویی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در مورد مسائل کانون

ز - پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی

ح - پیشنهاد معرفی اعضای افتخاری کانون

ط - استفاده از کارشناسان خبره اعم از مالی، حقوقی و فنی و ... در راستای اجرای وظایف مربوطه

ی - تهیه وتنظیم آیین نامه اجرایی اساسنامه کانون، نظام نامه مالی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

ک - تهیه وتنظیم آیین نامه اجرایی انتخابات کانون و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

ل - برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی در جهت تقویت حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن

ن - دفاع از حقوق اجتماعی  و حیثیت صنفی و حرفه ای کانون واعضا

س - تهیه و تصویب نظام نامه اداری و تشکیلاتی داخلی کانون

ع - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

ف - استخدام و عزل و نصب کارکنان کانون و تعیین سمت و حقوق و دستمزد و پاداش آنها و پیش بینی آن در بودجه سالیانه

3 - بازرسيـن

ماده 21 – تعداد بازرسین کانون دو نفر اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال  در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند.

تبصره 23: شرایط انتخاب بازرس همانند شرایط انتخاب هیات مدیره می باشد.

ماده 22 - وظايف و اختیارات بازرسين به شرح زیر می باشد:

الف - نظارت بر حسن انجام فعالیت های هیات مدیره و اطمینان از اقدامات و عملکرد آن در حدود اساسنامه و آیین نامه های اجرایی به منظور انعکاس به موقع مراتب به هیات مدیره و  مجمع عمومی

ب - اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی ها و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیات مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و ارائه آن به هیات مدیره حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی

ج‌ - امکان استفاده از نظر کارشناسان در انجام وظایف محوله مشروط به معرفی رسمی و کتبی به هیات مدیره قبل از هر گونه اقدام

تبصره 24 - هیات مدیره موظف به پرپایی مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای بازرسین می باشدو در صورت عدم برپایی مجمع فوق العاده بازرسین می توانند راسا اقدام نمایند.

تبصره 25 – بازرسين حق شركت در جلسات هیات مديره را داشته ولي حق رأي نخواهند داشت.

ماده 23 - عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسین در موارد ذیل زایل می شود:

الف - هر یک از اعضای هیات مدیره که بیش از 4 جلسه متوالی و 8 جلسه متناوب در طول یک سال، غیبت غیر موجه داشته باشند مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی می گردد.مسئولیت اجرای مفاد این تبصره به عهده بازرسان کانون می باشد.

ب - فوت

ج - حجر

د - پذیرش استعفای عضو هیات مدیره توسط هیات مدیره کانون

ه - محکومیت کیفری موثر

تبصره 26: در صورت خروج هر یک از اعضای هیات مدیره از ترکیب هیات مدیره، عضو علی البدل به ترتیب تعداد آرا جایگزین وی می شود، در صورت عدم وجود عضو علی البدل هیات مدیره، از رسمیت ساقط می گردد و انتخابات مجدد هیات مدیره در اولین فرصت با نظارت بازرس برگزار می گردد.

فصل ششم – مقرارت مالي

ماده 24 - رسيدگي به امور مالي كانون بعهده اعضاء هیات مديره و نظارت بر آن به عهده بازرسان مي باشد که براساس نظام نامه مالی و معاملاتی کانون که مصوبه مجمع  است صورت می پذیرد.

ماده 25 - سال مالي از اول فروردین ماه هرسال شروع و درپایان اسفند ماه هر سال خاتمه میپذیرد و خزانه دار موظف می باشد وضع حساب ها و ترازنامه هر سال را تا 15 اردیبهشت سال بعد تهيه وبه هیات مديره كانون ارایه نماید و پس از بررسی و تایید گزارش مذکور حداقل 20 روز قبل از مجمع عمومی به بازرسان  ارایه گردد

ماده 26 - سرمايـه اوليـه كانون برابر گواهي شماره 103 مورخ 66/4/6 دارندگان امضاء ‌مجاز مبلغ دويست هزار ريال مي باشد كه نقداً در صندوق كانون موجود است.

تبصره27 - سرمايه اوليه كانون برابر گواهي شماره 958874 مورخ 1383/7/8 بانك ملي شعبه فرهنگ به مبلغ بيست ميليون ريال از محل حق عضويت اعضاي جديد افزايش مي يابد.

ماده 27 - هرگونه درآمد حاصل از فعاليت هاي كانون اعم از حق عضويت، خدمات مهندسي و ساير درآمدها در جهت اهداف مندرج در اساسنامه هزينه مي گردد.

تبصره 28 - پرداخت هر گونه وجهی به اعضای هیات مدیره و بازرسین و اعضای کمیته های کانون به عنوان حق الزحمه ممنوع می باشد.

تبصره 29 - در صورت خاتمه عضویت هر یک از اعضا با توجه به غیر انتفاعی بودن کانون هیچگونه ادعای مالی و غیره قابل پذیرش نمی باشد.

فصل هفتم – انحـلال كانـون

ماده 28 – كانون بر اساس تصويب مجمع عمومي فوق العاده با رأي حداقل به علاوه دوسوم كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب منحل مي گردد.

ماده 29 – در صورت تصویب انحلال کانون توسط مجمع عمومی فوق العاده، همان مجمع هیات تسویه ای مرکب از پنج نفر را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات کانون انتخاب خواهد کرد. هیات تصفیه موظف است پس از انجام کلیه تعهدات کانون مجمع عمومی مجددی تشکیل تا در خصوص واگذاری باقیمانده اموال کانون به امور خیریه و یا فرهنگی شهرستان ساری تصمیم گیری نمایند.

تبصره30: مدت زمان برگزاری مجمع عمومی جدید نباید بیش از یکسال باشد.

ماده 30 – اين اساسنامه در 30 ماده و 30 تبصره تهيه و تنظيم شده است.